Jedinstveni u Hrvatskoj– popis svih dodataka prehrani i njihove namjene

Prilikom odlučivanja što ćemo uključiti u prehranu, treba imati na umu nekoliko načela. Osim što  moramo znati koje su potrebe našeg tijela, potrebno je utvrditi kakav učinak želimo postići određenim dodatkom prehrani. Primjena različitih suplemenata, odnosno dopuna prehrani ima čvrsto znanstveno uporište u prevenciji, ali i kao potporna terapija u brojnim kliničkim situacijama. Zbog sve

Continue reading »