1. Uvjeti korištenja

 

Web stranica CHRONOSHIELD (www.chrono-shield.com) je web stranica usluge za članstvo. Svatko tko kupi chronoshield članstvo dobiva Chronoshield dodatak protiv starenja (‘proizvod’) za kupljeni broj mjeseci. Ovaj proizvod se ne prodaje i nije dostupan za kupnju na ovoj web stranici izvan članstva.

 

Web stranica CHRONOSHIELD (www.chrono-shield.com) može se koristiti za privatnu upotrebu bez naknade. Korištenjem internetske trgovine www.chrono-shield.com („Online trgovina”) prihvaćate da ćete se pridržavati ovih Općih uvjeta prodaje („Opći uvjeti”).

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete prije korištenja web stranice ili internetske trgovine ili prije elektroničke kupnje članstva od Bosotina d.o.o. Kada posjetite našu web stranicu kako biste se informirali o našem članstvu ili pristupili korisnicima našeg članstva putem internetske trgovine ili kupnjom našeg članstva elektroničkim putem, smatra se da ste pročitali i da ste suglasni s ovim Općim uvjetima. U slučaju da se ne slažete s ovim Općim uvjetima, molimo da ne koristite našu web stranicu za kupnju članstva ili da se informirate o tome ili naručite naše članstvo elektroničkim putem.

 

Ovi Opći uvjeti imaju i učinak predugovorne obavijesti iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14, 110/15, 14/19).

 

 

2. Uvjeti kupnje

 

Kupnjom od Bosotina d.o.o. korištenjem Internet trgovine smatra se da ste upoznati s ovim Općim uvjetima i važećim članskim cijenama objavljenim na www.chrono-shield.com te da ih prihvaćate. Tvrtka Bosotina d.o.o. nije odgovoran za eventualne sporove koji mogu nastati zbog nepročitanja Općih uvjeta poslovanja.

 

Dobavljač naručenih proizvoda je:

Bosotina d.o.o.

Lovretska ulica 10

21 000 SPLIT

OIB: 33815044566

 

Za naše kontakt informacije pogledajte izbornik Kontakt.

 

Tvrtka Bosotina d.o.o. omogućuje kupcima kupnju članstva u Online trgovini. Za ove Opće uvjete kupcem se smatra svaka osoba koja elektroničkim putem kupi najmanje 3 mjeseca članstva, au slučaju kupnje putem Internet trgovine ispuni tražene podatke u obrascu za registraciju. Sve cijene izražene su u kunama (kn) s PDV-om.

 

 

3. Kupnja članstva

 

Članstvo se prodaje putem Internet trgovine. Kupnja članstva putem online trgovine započinje odabirom opcije Dodaj u košaricu koja automatski sprema odabrani članski paket u košaricu. Članstvo spremljeno u košarici moguće je kupiti kao registrirani korisnik, nakon unosa podataka o kupcu (podaci za naplatu) i adrese dostave, koja će se automatski pojaviti u košarici, odabirom opcije Dodaj u košaricu.

 

Članstvo se smatra kupljenim u trenutku kada kupac završi cijeli proces narudžbe. Potvrdu o zaprimanju naloga za članstvo dobit ćete na e-mail adresu na koju ste se prijavili kao član. Potvrda narudžbe sadrži članstvo koje ste naručili i ukupnu cijenu narudžbe te poveznicu na ove Opće uvjete, što znači da Bosotina d.o.o. ispunio obvezu predaje ugovora kupcu. Ukoliko ne primite ovu potvrdu, provjerite je li naručeno članstvo u vašoj košarici nakon registracije. Ukoliko je košarica prazna, kontaktirajte nas na jedan od načina navedenih u izborniku Kontakt.

 

 

4. Plaćanje

 

Kupac plaća članstvo po cijeni navedenoj u potvrdi naloga za članstvo.

 

Kupac plaća naručenu članarinu na jedan od sljedećih načina:

 

  • debitnom karticom
  • kreditnom karticom
  • izravnim bankovnim depozitom

 

Sve cijene su izražene i plaćaju se u kunama.

 

 

5. Upiti i reklamacije

 

U slučaju da imate upit ili pritužbu u vezi s kupnjom članstva elektroničkim putem (Online trgovina), molimo da ga pošaljete na info@chrono-shield.com. Tvrtka Bosotina d.o.o. će odgovoriti na vaš upit ili prigovor u najkraćem mogućem roku, kao i poduzeti sve razumne mjere za otklanjanje razloga zbog kojih je prigovor poslan.

 

 

6. Jednostrani raskid ugovora

 

Kupac ima pravo u roku od 14 dana od dana kupnje članstva jednostrano raskinuti ugovor o kupnji članstva putem Internet trgovine, bez navođenja razloga (“jednostrani raskid”). Istekom navedenog roka kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

Kupac mora obavijestiti Bosotinu d.o.o. o korištenju prava na jednostrani raskid ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid nedvosmislenom pisanom izjavom preporučenom poštom na adresu sjedišta Bosotine d.o.o. ili e-mailom na info@chrono-shield.com, uz navođenje imena, adrese, kontakt telefona ili e-mail adrese, datuma narudžbe i imena za koje kupac koristi pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

Tvrtka Bosotina d.o.o. će bez odgode, na e-mail adresu koju je kupac naveo u izjavi o jednostranom raskidu ugovora ili, ukoliko to nije naveo u izjavi o jednostranom raskidu, na e-mail adresu koju je kupac naveo prilikom naručivanja članstva, dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu.

 

U slučaju jednostranog raskida ugovora, ugovorne strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz raskinutog kupoprodajnog ugovora, odnosno dužne su jedna drugoj vratiti sve što su primile na temelju jednostrano raskinutog ugovora od strane kupca.

 

Kupac mora vratiti besplatni neotvoreni chronoshield proizvod/e dobiven u sklopu članstva bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od obavijesti o raskidu dane prema ovim Općim uvjetima. Kupac snosi izravne troškove povrata proizvoda na adresu sjedišta tvrtke Bosotina d.o.o. Smatra se da je Kupac izvršio obvezu povrata proizvoda na vrijeme ukoliko proizvod pošalje na adresu sjedišta tvrtke Bosotina d.o.o. prije isteka navedenog roka i dostavi dokaz o slanju proizvoda u sjedište tvrtke Bosotina d.o.o. e-mailom na info@chrono-shield.com ili ukoliko proizvod dostavite na adresu sjedišta tvrtke Bosotina d.o.o. Kupac je odgovoran za svako oštećenje proizvoda koje proizlazi iz rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti proizvoda.

 

Tvrtka Bosotina d.o.o. će izvršiti povrat uplaćene članarine nakon povrata proizvoda, odnosno nakon što kupac na info@chrono-shield.com dostavi dokaz da su proizvodi poslani na adresu sjedišta tvrtke Bosotina d.o.o. ako je dokaz dostavljen prije primitka proizvoda.

 

Ukoliko se neotvoreni proizvod vrati neispravan, s većim oštećenjem ili bez dijelova i dokumentacije te isti ne bude isporučen u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da kupac nije izvršio svoju obvezu povrata proizvoda te Bosotina d.o.o. nije dužan izvršiti puni povrat novca. Dodijelit će se djelomični povrat novca.

 

Tvrtka Bosotina d.o.o. neće nadoknaditi dodatne troškove proizašle iz kupčevog izričitog odabira načina prijevoza koji se razlikuje od standardnog načina prijevoza proizvoda kupljenih elektroničkim putem.

 

Tvrtka Bosotina d.o.o. će izvršiti povrat sredstava istim sredstvom plaćanja koje je kupac koristio pri plaćanju, osim ako kupac izričito pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i ako kupac nije dužan platiti dodatne troškove za takav povrat.

 

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako:

 

Tvrtka Bosotina d.o.o. u cijelosti ispunio ugovor, a ispunjenje je započelo uz izričitu prethodnu suglasnost kupca i uz potvrdu da je upoznat s činjenicom da gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ako je ugovor u cijelosti ispunjen

 

predmet ugovora usluge čija cijena ovisi o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Bosotine d.o.o., a koje mogu nastupiti tijekom trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora

 

predmet ugovora je zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije prikladna za povrat te je nakon isporuke otpečaćena

 

ispunjen bilo koji od razloga zbog kojih je kupac isključen iz prava na jednostrani raskid prema Zakonu o zaštiti potrošača.

 

8. Rješavanje sporova

 

U slučaju spora proizašlog iz ili u vezi s kupnjom članstva putem Internet trgovine ili elektroničkim putem, može se podnijeti zahtjev Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje u centrima za mirenje, po poslovnika o radu tih tijela.

 

 

9. Zaštita osobnih podataka

 

Tvrtka Bosotina d.o.o. se obvezuje štititi privatnost i povjerljivost osobnih podataka svojih kupaca i korisnika web stranice, uključujući i Internet trgovinu. Bosotina d.o.o., kao voditelj obrade podataka, prikuplja samo one osobne podatke koje kupci/korisnici sami dostave, a koji su nužni za postizanje svrhe za koju su dani. Prikupljene osobne podatke koristimo za prodaju članstva putem Internet trgovine ili elektroničkim putem, dostavu besplatnih proizvoda, odgovaranje na upite kupaca/korisnika, kontaktiranje kupaca/korisnika i poboljšanje naših usluga, kao i za druge slične svrhe. Dostavljanjem svojih podataka pristajete na njihovo prikupljanje, obradu, korištenje i, kada je zajamčena odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka, prosljeđivanje u svrhu za koju su nam dostavljeni, kao i prema nacionalnim propisima.

 

Svi prikupljeni osobni podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima i poslovnim partnerima kojima su ti podaci potrebni za gore navedene svrhe. Svi zaposlenici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti i povjerljivosti osobnih podataka.

 

Ukoliko ste nam dostavili svoje podatke, imate pravo pristupa i ispravka tih podataka, kao i druga prava predviđena Općom uredbom o zaštiti podataka. Za više informacija o pravima i načinu na koji Bosotina d.o.o. obrađuje Vaše podatke, pogledajte Politiku privatnosti za posjetitelje web stranice Bosotina d.o.o.

 

 

10. Registracija

 

Registracija na Internet trgovini i kupnja članstva putem iste moguća je isključivo podnošenjem zahtjeva za članstvo i dobivanjem suglasnosti. Za registraciju na Internet trgovinu i kupnju putem nje morate imati najmanje 18 godina i biti poslovno sposobni. Kupac je odgovoran za točnost i potpunost podataka unesenih u prijavnicu. Ako promijenite podatke koje ste unijeli tijekom registracije, morate ažurirati svoj račun kako biste nas obavijestili o svim promjenama.

 

 

11. Sigurnost

 

Prilikom registracije na Internet trgovini od vas će se tražiti da kreirate korisničko ime i lozinku koje čuvate i ne dijelite ih s drugim osobama. Vi ste odgovorni za sve radnje i naloge naručene pod vašom lozinkom. Ako znate ili sumnjate da netko drugi koristi vašu lozinku, morate nas obavijestiti.

 

 

12. Promjene

 

Tvrtka Bosotina d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja. Sve registrirane korisnike o promjeni Općih uvjeta obavijestit ćemo putem e-mail adresa koje su unijeli prilikom registracije. Ukoliko se ne slažete i ne prihvaćate ove Opće uvjete, molimo da nas kontaktirate putem e-pošte i u međuvremenu ne koristite usluge CHRONOSHIELD Internet trgovine niti mogućnost naručivanja naših proizvoda putem e-pošte.

 

 

13. Dostupnost Chronoshield internet trgovine

 

Tvrtka Bosotina d.o.o. nastoji vam pružiti najbolju moguću uslugu, ali ne možemo jamčiti da će ona odgovarati vašim potrebama. Osim toga, Bosotina d.o.o. ne može jamčiti da će usluga biti obavljena bez mogućih grešaka. Ako se pojavi pogreška, prijavite je e-poštom na info@chrono-shield.com kako bismo je što prije mogli popraviti. Pristup internetskoj trgovini CHRONOSHIELD ponekad može biti nedostupan zbog tehničkih radova.

 

 

14. Linkovi

 

Ukoliko Vas neki od linkova na web stranici chrono-shield.com odvede na drugu stranicu, Bosotina d.o.o. ne kontrolira sadržaj na istima i ne odgovaramo za njihov sadržaj.